Penguatan Keluarga Hindu Dalam Mewujudkan Keharmonisan Dan Kesejahteraan

keluarga yang harmonis dan sejahtera merupakan dambaan setiap keluarga yang ada di Dunia. Dalam konsep Hindu, gambaran dari keluarga yang harmonis,bahagia dan sejahtera yang berlandaskan nilai-nilai luhur dari ajaran Agama Hindu atau disebut dengan keluarga Sukinah. Untuk mewujudkan keluarga sukinah dapat dicapai dengan meningkatkan sradha(religuius) , mengamalkan konsep Tri Kaya Parisudha(etika) dan melestarikan tradisi yang ada melalui Panca Yadnya (budaya).
Menurut Sloka Manawa Dharmasastra IX .102
“Tatha nityam yateyatam
Stripumsau tu kaitakriyau,
Jatha nabhicareta tan
Wiyuktawitaretaram”
Terjemahan: 
“Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan pernikahan,mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetian antara satu dengan yang lainnya.